Logo VNK

menu

VNK-Bibliografie

Concept VNK-Bibliografie 2018 Online

Jaarlijks geeft de VNK een bibliografie uit over een specifiek onderwerp uit de Nederlandse kunst- of architectuurgeschiedenis. De bibliografie biedt een overzicht van de in de vijf jaar hiervoor verschenen literatuur. Dit jaar is het onderwerp Beeldende Kunst en Kunstnijverheid tot 1550.

De publicaties die worden opgenomen dienen geschreven te zijn door Nederlandse, of aan een Nederlands instituut verbonden auteurs, zowel in nationale als internationale bijdragen. Zowel wetenschappelijke als semiwetenschappelijke literatuur wordt opgenomen. De bibliografie beperkt zich tot publicaties door kunsthistorici. Aanverwante publicaties, publicaties die het doen van kunsthistorisch onderzoek ondersteunen, worden niet opgenomen.

Dit jaar heeft onze samensteller Kirsten Derks hard gewerkt om een bibliografie samen te stellen over Beeldende Kunst en Kunstnijverheid tot 1550. Inmiddels ligt hier een conceptversie van klaar en is deze hier in te zien. Ondanks dat er vele uren in de bibliografie gestoken worden, komt het nog wel eens voor dat er een publicatie aan de aandacht is ontsnapt bij het samenstellen. Mocht je daarom suggesties hebben voor aanvullingen voor deze bibliografie, dan kan je deze tot 15 mei 2018 sturen naar: bibliografie@kunsthistorici.nl.

Initiaal, 1153, tempera colors, gold leaf, gold paint, and ink on parchment Leaf, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles