V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


Educatie

 

De sectie Educatie is een gemêleerd gezelschap kunsthistorici, werkzaam in uiteenlopende takken van het veld. Wij delen de gedrevenheid om met onze kennis en kundigheid kunst toegankelijk te maken voor diverse doelgroepen. Elk op ons eigen terrein zoeken wij voortdurend naar de balans tussen wetenschap en populariteit, tussen leerzaam en leuk.

De sectie Educatie is er voor kunsthistorici die werkzaam zijn bij uiteenlopende instellingen voor cultuuroverdracht, onderwijs en media, en voor ‘overdrachtskunsthistorici’ die hun diensten aanbieden als zelfstandige. Denk aan:

 • (Bevoegd) docenten kunstonderwijs VO
 • Docenten cursus- en reiswezen
 • Museumdocenten en rondleiders
 • Educatief medewerkers erfgoedinstellingen
 • Content- en productontwikkelaars erfgoedinstellingen
 • Productmakers onderwijs
 • Programma- en contentontwikkelaars sociale media, tv, film

De sectie Educatie wil de ‘overdrachtskunsthistorici’ een platform bieden voor discussie en probleem- of kennisuitwisseling. Daarnaast hebben we oog voor de belangen van de kunsthistorische educatie en willen we meer waardering kweken voor het vak. De sectie hoopt zo bij te dragen aan inhoudelijke verdieping en professionalisering van het werkveld en netwerken te faciliteren.

Activiteiten
Activiteiten van de VNK-sectie Educatie zullen onder meer lezingen, workshops en kijkjes achter de schermen omvatten. Twee keer per jaar willen we een evenement voor VNK-leden organiseren. Onze openingsbijeenkomst ‘De kunsthistoricus op tv’ vond plaats op donderdag 27 oktober 2016 in VondelCS in Amsterdam. Op 31 maart vond een studiemiddag over ‘CKV 2.0’ plaats in Montessorilyceum in Amsterdam.

Sectieleden

 • Marie Baarspul
  tekst- en redactiebureau erfgoededucatie, eenwoordeenbeeld.blogspot.com
 • Sara Backer MA
  zelfstandig museumdocent Rembrandthuis -Amsterdam Museum, docent Kunst Algemeen/CKV, LinkedIn
 • Annemarie Buren MA
  docent Kunst Algemeen/CKV Montessori Lyceum Amsterdam, museumdocent/rondleider Stedelijk Museum Amsterdam, LinkedIn
 • Peter van Duinen
  directeur Vrije Academie, www.vrijeacademie.nl
 • Niels Nannes MA
  adviseur vakdidactiek kunstonderwijs, docent Kunst Algemeen/CKV,
  museumdocent/rondleider
  , nielsnannes.nl
 • Epco Runia
  hoofd educatie Mauritshuis, www.mauritshuis.nl

Waarom een sectie Educatie?
’Mevrouw, heeft u Rembrandt gekend?’, hoort de rondleider een leerling uit groep 8 zeggen. Je kunt zo’n grappige vraag natuurlijk uitleggen als een compliment aan de rondleider, maar wie even doordenkt, realiseert zich het gebrek aan (kunst)historisch besef bij dit kind. Het voorval benadrukt het belang van kunsthistorische educatie, en dat is broodnodig. Want waar dat belang voor de educatoren zelf volkomen vanzelfsprekend is, is dit voor de buitenwacht nog lang niet altijd het geval.

Mensen van alle leeftijden beleven kunst op even zoveel verschillende manieren, maar een ding is zeker: kunstbeleving is veelal vluchtig, oppervlakkig en (te) kort. Zo krijgt een schilderij gemiddeld slechts 6 seconden ‘kijktijd’ van museumbezoekers, terwijl er vaak zo veel meer te ontdekken valt. Wij zijn van mening dat het de taak van kunsthistorici is om een zo breed mogelijk publiek een optimale ervaring met kunst te bezorgen. Kunsthistorische educatie is daarbij hét middel om kennis toegankelijk te maken. En hoewel steeds meer kunsthistorici werkzaam zijn in de educatiepraktijk misten zij tot op heden een platform om kennis en vaardigheden te kunnen uitwisselen, met aandacht voor gemeenschappelijke belangen. In die behoefte wordt nu voorzien met de oprichting van de sectie Educatie binnen de Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici (VNK).

Het aandeel kunsthistorici binnen de VNK dat zich bezighoudt met kunsthistorisch educatie is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit heeft veel te maken met de toenemende vraag naar lifelong learning in de samenleving, vooral op het gebied van cultuur- en erfgoededucatie. Musea en andere erfgoedinstellingen, het reguliere onderwijs en overige aanbieders van kunstonderwijs hebben hierin een belangrijke taak. Steeds vaker doen zij een beroep op kunsthistorici in de rol van docent, rondleider of ontwikkelaar van educatief materiaal.

Ambitie
De sectie Educatie wil zich sterk maken om het algemene draagvlak voor kunsthistorische educatie binnen én buiten het onderwijs te vergroten. Naast aandacht voor educatie en overdracht binnen de universitaire studie Kunstgeschiedenis, nu vrijwel afwezig, is er behoefte aan ondersteuning en stimulering van kunsteducatie in het primair onderwijs en aan de borging van kwalitatief sterk kunstonderwijs (CKV/Kunst Algemeen) in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door inzet van kunsthistorisch geschoolde en bevoegde docenten en door bijscholing van zittend personeel.

Een ambitie van de sectie op langere termijn is om de kunsthistorische opleidingen beter te laten aansluiten op de huidige arbeidsmarkt. Denk hierbij aan (gedeeltelijke) toespitsing van de kunsthistorische studie op taken in het educatieve werkveld, om meer kunsthistorici voor te bereiden op de overdracht van hun kennis aan een groter publiek. Zo hopen we te voorkomen dat kostbare vakkennis verloren gaat, omdat zij zich omscholen of gaan werken in een ander vakgebied.