V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


Architectuur

Het Netwerk Architectuurhistorie & Co is een landelijk netwerk, opgericht in 2014, en een activiteit van de sectie Architectuur van de Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici. Het Netwerk is ontstaan vanuit de wens van architectuurhistorici om vakgenoten en aanverwanten te ontmoeten en met elkaar kennis uit te wisselen. Architectuurhistorici zijn werkzaam in zeer uiteenlopende functies bij (overheids) instanties, bedrijven, universiteiten en instituten. Er blijkt behoefte een brug te slaan tussen het wetenschappelijk onderzoek dat aan de universiteiten plaatsvindt en het onderzoeks- en advieswerk in de praktijk. Ook blijkt veel kennis gefragmenteerd te zijn.

De Sectie Architectuur en Netwerk Architectuurhistorie & Co hebben daarom als voornaamste doel te verbinden, te delen en te agenderen. Verbinden van ervaren en toekomstige vakgenoten, delen van vakinhoudelijke kennis en ervaring en agenderen van actuele ontwikkelingen in de architectuurhistorie en het gebouwd erfgoed (bijvoorbeeld meer aandacht voor het interieur en de Nederlandse bouwkunst in de universitaire opleidingen kunst- en architectuurhistorie). Het netwerk is toegankelijk voor zowel ‘klassieke’ architectuurhistorici als aanverwante vakgenoten, waaronder interieurspecialisten, erfgoedprofessionals en cultuurhistorici, waarbij de focus ligt op het gebouwd erfgoed. Via de LinkedIn groep van het Netwerk Architectuurhistorie & Co kunnen vakgenoten op eenvoudige wijze met elkaar in contact komen, elkaar vragen stellen, informeren en spontane ideeën plaatsen voor activiteiten met, voor en door architectuurhistorici.


Contact: 
architectuurhistorie@kunsthistorici.nl
LinkedIn-groep Netwerk Architectuurhistorie & Co: klik hier


Sectieleden:

Heleen Kooijman (master architectuurgeschiedenis en monumentenzorg Utrecht), voorzitter
Marlieke Damstra (master architectuurgeschiedenis en monumentenzorg Utrecht), secretaris
Rosa Tigges (Gemeente Amsterdam), communicatie
Eloy Koldeweij (RCE), bestuurslid van de VNK
Brigitte Giesen-Geurts (zelfstandige Giesen-Geurts Monumentenadvies)
Marceline Dolfin (RCE)
Merlijn Hurx (Universiteit Utrecht)
Vincent de Kieviet (gemeente Bunschoten-Spakenburg)
Pieter Vlaardingerbroek (BMA Amsterdam)


Activiteiten:
6 oktober 2016: Selling Architecture


Archief:
1 oktober 2015: Studiemiddag ‘Gezocht met spoed: Architectuurhistoricus m/v!’
25 maart 2015: Een kijkje in de keuken van… De Gemeente Utrecht, Afdeling Erfgoed
15 april 2016: kijkje in de keuken van de gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling