V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


VNK Agenda

01-02
Kijkje in de keuken bij het Van Abbe Museum


‘Experimenteel, inclusief en gastvrij’, deze kernwoorden noemt Loes Janssen, hoofd educatie, bij haar uiteenzetting van de educatieve visie van het Van Abbemuseum. Ook het in twijfel trekken van de traditionele rol van het kunsthistorisch museum vormt een belangrijke focus.

De VNK-sectie educatie organiseert voor haar leden in dit inspirerende museum een ‘kijkje’ in het educatiebeleid van het museum. Na een korte toelichting op de educatieve visie, wordt deze visie in een rondleiding in de praktijk gebracht door de collectie te bekijken vanuit een ander perspectief dan de  ‘canon’.

Het Kijkje in de keuken is bedoeld voor museumdocenten, educatoren van culturele instellingen en andere belangstellenden. Lidmaatschap van de VNK is niet nodig. Wel is de activiteit gratis voor VNK-leden. Niet-leden betalen €5,00.

Praktisch

Datum: Donderdag 1 februari 2018
Locatie: Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven
Tijd: 16.00 – 17.30 uur, inloop met koffie en thee vanaf 15.30 uur. We sluiten af met een borrel.
Na afloop van het programma is tot 21.00 de mogelijkheid om het museum te bezoeken.
Aanmelden: via secretariaat@kunsthistorici.nl
Prijs: gratis voor VNK-leden, €5,00 voor niet-leden. Let op: Je aanmelding is pas definitief na bevestiging en betaling via: NL24INGB0000569560 t.n.v. VNK en o.v.v. VNK-E-kijkjeindekeuken2018