V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


VNK Agenda

24-08
Historicidagen


HISTORICIDAGEN Geschiedenis Nu!
24-26 augustus 2017 Academiegebouw, Utrecht

Drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de samenwerking tussen alle soorten (kunst)historici te bevorderen, de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en nieuwe inspiratie op te doen. Alle informatie vind je hier.