V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


VNK nieuws

ALV 2017


5 oktober 2017

Op de Kunsthistorische Dag op 6 oktober 2017 in het Groninger Museum zal de VNK ook haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. Als voorbereiding hierop zijn de agenda en het verslag van de ALV van 2016 nu op deze site te vinden.

  • Bekijk de Agenda van de ALV 2017
  • Bekijk het verslag van de ALV 2016