V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


Oproepen

Actie voor behoud glaskunst Valeriuskliniek


25 februari 2017

De Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap spreken hun zorgen uit over het lot van de monumentale glas-in-loodramen van Matthieu Wiegman (1938) in de voormalige Valeriuskliniek aan het Valeriusplein in Amsterdam. Met de voorgenomen sloop van de kliniek voor woningbouw dreigt een uniek kunstwerk te verdwijnen. De ontwikkelaar heeft aangegeven de ramen niet mooi te vinden en heeft weinig belangstelling voor herplaatsing in het te reconstrueren gebouw.

De glaskunst van Matthieu Wiegman vormt een onlosmakelijk onderdeel van het exterieur en kan volgens Heemschut niet zondermeer weggelaten worden. Heemschut roept de gemeente op om in samenwerking met stadsdeel Zuid, de projectontwikkelaar, CWM en Monumenten en Archeologie te zoeken naar een passende herplaatsing van de ramen in de herbouwde Valeriuskliniek.

De VNK heeft zich aangesloten bij deze actie en heeft middels een brief aan de leden van de Gemeenteraad Amsterdam, het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Zuid, de afdeling Monumenten en Archeologie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit opgeroepen het raam te behouden.

De brief van de VNK is hier te lezen.
Meer informatie is te vinden op de website van Erfgoedstem en Heemschut.